FARMASI zadržava sva prava da otkaže nagrade motivacionih programa za učesnike i/ili diskvalifikuje i isključi učesnike iz programa i iz bilo koje nagrade u bilo kom trenutku po vlastitom nahođenju, ukoliko FARMASI veruje da su učesnici prekršili ili manipulisali bilo koji objavljeni uslov ili pravilo motivacionog programa i/ili gde su učesnici postupali na način koji nije u skladu sa generalno prihvaćenim dobrim poslovnim namerama, postupcima ili etičkim pravilima.

Učestvovanje u motivacionim programima je dobrovoljno.

Ukoliko ste bili aktivni i ispunili postavljene kriterijume, na svoju porudžbinu dodajte šifru odabranog proizvoda ili seta proizvoda. U suprotnom proizvodi neće biti dostavljeni.

U motivacionom programu za nove članove u toku jednog meseca (kampanje), moguće je preuzeti maksimalno 3 seta i to samo u jednoj porudžbini. U slučaju isteka zaliha proizvoda, FARMASI će ih zameniti proizvodima iste ili veće vrednosti.

Cene proizvoda iz motivacionih programa su konačne i na njih se ne ostvaruje dodatni popust. Motivacioni programi ne grade iznos za ostvarivanje minimalne porudžbine od 25.00 €, ali grade iznose potrebne za ostvarivanje ostalih pragova popusta.

FARMASI zadržava sva prava da prilagodi ili izmeni i dopuni bilo koji ili sva pravila i uslove motivacionih programa za vreme njihovog trajanja i dalje da otkaže ceo program u bilo kom trenutku prema vlastitom nahođenju po prethodnom obaveštenju učesnika programa. Obaveštenja će biti objavljena na internet stranicama Farmasija i/ili na uobičajeni način informisanja. Prilagođavanje, izmene i dopune i/ili otkazivanje motivacionih programa važe od trenutka kada su objavljene na internet stranicama Farmasija i/ili na uobičajeni način informisanja, osim ako nije drugačije navedeno. U slučaju dodatnog prilagođavanja, izmene i dopune ili otkazivanja programa, učesnici prihvataju da nemaju pravo na bilo kakvu naknadu ili odštetu u bilo kom obliku.

Učesnici su svesni da samo oni učesnici koji u trenutku ispunjenja uslova imaju valjano potpisan registracioni list sa Farmasijem ostvaruju mogućnost kupovine proizvoda ili seta proizvoda iz motivacionih programa.

FARMASI MONTENEGRO D.O.O.
Bulevar Pera Ćetkovića, Blok 10 lamela B
81000 Podgorica, Crna Gora
Tel. +382 (0) 20 223-863
Mob. +382 (0) 67 022-023
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: www.farmasi.co.me

FARMASI 2021 - sva prava pridržana
DESIGNER